Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

San Francisco Bay. Photo: CC-BY-Eric Golub, via flickr

Advarer mot aerosole klimamanipuleringer  

Ny forskning viser at forsøk på stoppe global oppvarming gjennom klimamanipuleringer ikke vil eliminere klimaendringer, det vil trolig bare resultere i andre typer klimaendringer enn de vi ser i dag.

Body

En fersk studie utført av Jerry Tjiputra og kolleger ved Uni Research og Bjerknessenteret for klimaforskning gir flere grunner til at klimamanipuleringer der man bevisst injiserer en stor mengde aerosolpartikler til himmelen for å dempe solens påvirkning på klodens temperatur ikke bør betraktes som en strategi for å stoppe klimaendringer.

jerry tjiputra
Jerry Tjiputra, Uni Research Klima

- Studien vår viser at klimamanipuleringer kan ha negativ effekt på klodens biosfære, forklarer Jerry Tjiputra ved Uni Research og Bjerknessenteret. Studien, som nylig ble publisert i Journal for Geophysical Research, bruker den toppmoderne klimamodellen NorESM til å simulere kunstig storskala aerosolinjeksjoner til stratosfæren.

Klimamanipuleringsstrategier har av enkelte blitt ansett som et mulig alternativ for å motvirke fremtidens globale oppvarming, men konsekvensene og de potensielle bivirkningene av slike tiltak er bredt diskutert.

Tjiputra forklarer at selv om man kan oppnå en rask reduksjon i globale temperaturer så fører det også med seg negative konsekvenser for hav, vannsyklus og landmiljøer. Simuleringene viser blant annet at det vil skje en stor endring i nedbørsmønstre som fører til at jordens evne til å produsere vegetasjon endres.

I tillegg vil den globale havsirkulasjonen bli berørt ved at det oppstår en bred spredning og akselerasjon av havforsuringen på Nord-Atlanterens havbunn, et viktig område for mange bunnhabitater. Dette kan igjen gi langsiktige konsekvenser for menneskehetens velferd, da dype hav sørger for livsnødvendige økosystemtjenester, som for eksempel fiskebestander.

 

Referanse:

Tjiputra, Jerry, Grini, A. and Li H. Impact of idealized future stratospheric aerosol injection on the large-scale ocean and land carbon cycles. Journal of Geophysical Research Vol. 121, 1 (2016)

 

Forskningen ble også omtalt i BBC i fjor, les artikkelen her.