Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Fra forskningstokt. (Foto: Emil Jeansson)

Ventilasjon og karbonsyklus i Arktis og Nordsjøen

Balamuralli Rajasakaren disputerer onsdag 26. Juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Carbon Fluxes related to Ventilation and Remineralization in the Nordic Seas and Arctic Ocean"

Body

Klimaendringer er en av våre tids store utfordringer. Hovedårsaken er utslipp av CO2 som en følge av bruk av fossile brensler som kull, olje og gass, samt avskoging. Hvert år tar havet opp CO2 tilsvarende en fjerdedel av utslippene våre, og er på denne måten med på dempe veksten av CO2 i atmosfæren og dermed klimaendringene.

Uten dette opptaket ville CO2 konsentrasjonen i atmosfæren vært rundt 490 ppm, i stedet for rundt 410 ppm som er det som ble observert sist vinter.

Dette CO2 opptaket styres i stor grad av sirkulasjonen i havet og dannelsen av dypvann på høyere breddegrader er spesielt viktig fordi det bringer CO2 ned i dyphavet. Områdene hvor dette skjer er samtidig spesielt følsom for klimaendringer.

Denne avhandlingen tar sikte på å øke vår forståelse av koblingen mellom fysiske prosesser (som havsirkulasjon) og havets karbonsyklus. Resultatene er basert på observasjoner som er innhentet over mange år.

Denne avhandlingen viser at de fysiske prosessene er ansvarlige for variasjonene i karbonsyklusen i Arktis og Nordsjøen. Ventilasjon forklarer de økende karbontrendene i Arktis, og denne prosessen injiserer også mer karbon inn i de midlere dyp av Grønlandshavet.

I framtida forventes det at sjøisen i Arktis minker og området varmes opp, og det blir enda viktigere å overvåke havets evne til å ta opp karbon i disse områdene.