Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Morven under MOSAiC-ekspedisjonen til Nordishavet i 2020, som målte endringar på den arktiske isen over eit års periode. (Foto: Lianna Nixon/Alfred Wegener Institute)

Varmt Atlanterhavsvann smelter havis i Polhavet og isbreer på Grønland 

Morven Muilwijk disputerer 19. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhendlingen "Atlantic Water in the Arctic Ocean - Mechanisms and Impacts".

Body

Havstrømmene i det nordlige Atlanterhavet frakter varme mot nord og havisen kjøler ned planeten vår. Grunnet global oppvarming har Arktis blitt mer enn to ganger varmere enn globalt gjennomsnitt, og isdekket har blitt mindre og tynnere. Disse dramatiske endringene påvirker ikke bare Arktis, men også vær, klima og liv andre steder på kloden. En del av disse endringene knyttes til endringer i temperatur og mengde varmt Atlanterhavsvann som strømmer nordover langs norskekysten i Atlanterhavstrømmen, en forgreining av Golfstrømmen. 

I sin avhandling viser Morven Muilwijk hvordan dette Atlanterhavsvannet har variert i de siste hundre år, hvordan havstrømmene blir påvirket av både naturlige variasjoner i vindmønstre og menneskeskapte klimaendringer, og hvilke følger endringer i Atlanterhavsvannet har på smelting av havis, isbreer på Grønland og lagdelingen i polhavet. 

Muilwijk viser blant annet at det finnes store naturlige variasjoner i egenskapene til Atlanterhavsvann, men at oppvarmingen i de par siste tiår er mye større enn de naturlige variasjonene. Naturlige variasjoner i Atlanterhavsstrømmen kan direkte knyttes til vindmønstre i de nordiske hav; hvor sterke sterkere vind i Grønlandshavet fører til sterkere havstrømmer og dermed mindre is i Barentshavet og Polhavet. 

Muilwijk brukte både historiske observasjoner og numeriske havmodeller til å studere variasjonene i Atlanterhavsvannet, og han har vært med på flere ekspedisjoner i Arktis i løpet av doktorgraden. I 2020 deltok han på historiens største polarekspedisjon – MOSAiC – og var innefrosset på et isflak i fire måneder. 

I tillegg til havisen, påvirker Atlanterhavsvannet isbreer på Grønland. I et samarbeid med forskere fra Scripps Institution of Oceanography i San Diego har Muilwijk studert hvordan Atlanterhavsvannet strømmer inn i Upernavikfjorden i Nordvest-Grønland og smelter isbreene nedenfra. Dette studiet er det første som beskriver oseanografien i denne fjorden og den viser blant annet hvordan meltingen påvirker eksporten av ferskvann fra fjorden, som igjen påvirker den storskala sirkulasjonen i Nord-Atlanteren. 

I siste del av avhandlingen bruker Muilwijk en rekke klimamodeller til å forstå hvordan lagdelingen i polhavet vil endres under et «worst case» fremtidsscenario, og han viser at den pågående «Atlantifiseringen» av Arktis vil trolig fortsette, men at det finnes regionale forskjeller i hvordan polhavet påvirkes av global oppvarming. 

Personalia

Morven Muilwijk (f. 1991) er opprinnelig fra Nederland, men vokste opp på Myrdal Gard på Tysnes, sør for Bergen. Han har en bachelor og mastergrad i meteorologi og oseanografi fra Universitetet i Bergen, og ble ansatt som stipendiat ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning i 2016, veiledet av professor Lars Henrik Smedsrud og Helge Drange. I løpet av doktorgraden har han arbeidet tett sammen med en rekke forskere fra Norsk Polarinstitutt i Tromsø og Scripps Institution of Oceanography.