Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Silje Smith-Johnsen, Jonathan Rheinlænder og Maya Becker henter iskjerner på Finse. Foto: Kerim Nisancioglu

Tilbyr klimastudenter forskningsbaserte feltkurs på Finse og Grønland

Anne-Katrine Faber og Kerim Nisancioglu med nytt pilotprosjekt for klimastudenter. Prosjektet blir støttet med 1,5 millioner kroner fra Olav Thon-stiftelsen.

Body

– De fleste kurs er fokusert på tradisjonell tavleundervisning, selvstudium og oppgaveløsning som følger ett gitt pensum. Dette kan ofte virke fjernt fra forskningens verden hvor det er fokus på å stille kreative spørsmål, utarbeide en hypotese, lage et forskningsforløp, analysere og diskutere resultat før man konkluderer.

Det sier Anne-Katrine Faber, primus motor for prosjektet IceFinse. Sammen med Kerim Nisancioglu, professor ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret, skal de to gjennom IceFinse gi studenter et bedre innblikk i forskningshverdagen og arktisk klimaforskning.

I kurset får studentene selv ansvar for å utvikle sine egne forskningsspørsmål. Studentene må selv være med i alle deler av forskningsprosessen, fra planlegging til selve datainnsamlingen, analyser og presentasjon.

– Målet er at studentene med veiledning selv utformer forskningsprosjektet, og dermed også utvikler større eierskap til resultatene og interesse for forskningen, sier Faber.  

Det faglige innholdet i kurset tar utgangspunkt i undervisernes pågående forskning, slik vil studentene også bidra til den eksisterende forskning.

Til sammen vil studentene få en unik mulighet til å aktivt delta i et forskningsbasert undervisningsopplegg om klima, iskjerner og glasiologi. I løpet av tre år vil studentene være med på feltkurs på Finse og på Grønland.

De to første årene blir kurset holdt på forskningsstasjonen til Universitetet i Oslo og Bergen på Finse, der studentene henter inn iskjerner fra Hardangerjøkulen. Det siste året går turen til Lyngmarksbreen og Københavns Universitet på Diskoøya på vestkysten av Grønland.

Støtten til undervisningsprosjektet på 1,5 millioner kroner har Faber og Nisancioglu fått fra Olav Thon-stiftelsen. Den 7. mars drar Anne-Katrine Faber og Kerim Nisancioglu til Oslo for høytidelig utdeling av midlene.

Kurset blir tilgjengelig for masterstudenter på Institutt for geovitenskap om et års tid, fra vårsemesteret 2020.