Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Kurioshi-strømmen følger kysten av Japan. Foto fra Earth nullschool

Stormutvikling langs varme havstrømmer

Leonidas Tsopouridis disputerer for doktorgraden med en avhandling som undersøker rollen til Golfstrømmen og Kurioshi-strømmen i utvikling av sykloner. 

Body

Doktorgradspressemelding fra Universitetet i Bergen 

Leonidas Tsopouridis disputerer 29.1.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "On the Influence of Sea Surface Temperatures on Cyclone Characteristics in the Gulf Stream and Kuroshio Region".

På tvers av de vestlige grensestrømmene i Nord-Atlanterhavet (Golfstrømmen) og Nord-Stillehavet (Kuroshio-strømmen) er det sterke temperaturkontraster. Siden stormer lever av temperarturkontraster i atmosfæren virker det nærliggende at temperaturkontrasten i havet bidrar til utviklingen av de mange stormene som dannes langs grensestrømmene.

figur som illustrerer Golfstrømmen
Golfstrømmen fører med seg sterke temperaturkontraster i Nord-Atlanteren, her illustrert i rødt, der overflatevannet har 25 grader, mot mindre enn 10 grader markert i blått. Illustrasjon ved Liam Gumley, MODIS Atmosphere Team, University of Wisconsin-Madison Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies

 

Imidlertid følger ikke alle sykloner den samme ruten over havet, og dermed har de ikke de samme egenskapene. Ettersom stormutvikling er et resultat av flere prosesser, er det viktig å identifisere de viktigste mekanismene som påvirker intensiveringen av forskjellige sykloner i forhold til havoverflatetemperaturen (SST).

I sin avhandling har Tsopouridis brukt reanalyse og modelldata, samt algoritmer til å oppdage posisjonen til sykloner, SST-fronter og jetstrømmen, til å sammenligne egenskapene til sykloner i Golfstrømmen og Kuroshio-regionene og til å avsløre hvilke mekanismer som bidrar til syklon-intensivering.

Tsopouridis har klassifisert sykloner avhengig av deres forplantning i forhold til SST-frontene i forskjellige kategorier. I sin avhandling fremhever han viktigheten av kontrast mellom land og hav på syklon-intensivering i Golfstrømmen-regionen. Han påpeker også at Stillehavsstrømmen spiller en viktig rolle for syklon-intensivering og økende nedbør i Kuroshio-regionen.

Til tross for at høyere baroklinisitet delvis kan tilskrives SST-frontene, som gir et gunstig miljø for syklonvekst, antyder ikke resultatene hans en direkte innvirkning av SST-fronten på intensiveringen av individuelle sykloner. Sistnevnte ble bekreftet av modelleksperimenter, der den sterke SST-forskjellen ble jevnet ut i de to regionene.

Tsopouridis viste imidlertid at uten den sterke SST-gradienten, som den som eksisterer i dag i de to regionene, vil syklonaktiviteten reduseres, samt nedbør, spesifikk fuktighet og overflatevarmestrøm.

 

Les også: 

Cyclone characteristics and cyclone intensification in the Gulf Stream and Kuroshio regions