Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Den første bølgen av El Niño-stormer i januar 2010. Foto: United States Naval Research Laboratory, Monterey via Wikimedia Commons

Stillehavet påvirker lavtrykk i Golfstrømmen

En ny analyse av hvordan lavtrykkene over Golfstrømmen oppstår, viser at Stillehavsfenomenet El Niño kan påvirke hvordan stormbanene beveger seg mot Norskekysten.

Body

Norge befinner seg ved enden av stormbanebeltet som går tvers over Nord-Atlanteren. Lavtrykkene som bringer oss vind og nedbør blir vanligvis til i luftmassene over Golfstrømmen, eller ved sørspissen av Grønland. En ny studie som nylig er publisert i Journal of the Atmospheric Sciences viser at El Niño-fenomenet i Stillehavet påvirker dannelsen av lavtrykk over Golfstrømmen og hvilken retning de tar på sin ferd over Nord-Atlanteren.

Resultatet er basert på en analyse av observasjoner og modellering av hvordan luftstrømmene beveger seg om vinteren i tiden før lavtrykkene blir dannet i Golfstrøm-området. Bjerknesforskerne Sebastian Schemm, Laura Ciasto, Camille Li og Nils Gunnar Kvamstø har undersøkt dette i tre ulike varianter av Stillehavsfenomenet El Niño, der overflatetemperaturene i havet utenfor Sør-Amerika er unormalt varme eller kalde.

Sammenhenger fra tropene til våre breddegrader

– Det er interessant at resultatene indikerer en mulig sammenheng mellom variasjoner av El Niño og lavtrykksbaner mot våre områder. Studien peker på flere koblinger mellom tropiske hav- og atmosfæreprosesser og syklusen av værsystem i Nord-Atlanteren som vi bør undersøke nærmere. Prosesser i det tropiske Stillehavet kan til og med påvirke klima i arktiske regioner, sier Sebastian Schemm, postdoktor ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret.

Forrige vinter hadde vi en kraftig El Niño, som har fått skylden for de mange rekordtemperaturene som er notert på kloden de siste månedene.  El Niño er et fenomen som oppstår med noen års mellomrom. Kort sagt blir vannet i overflaten av det tropiske Stillehavet mye varmere enn normalt, spesielt utenfor kysten av Peru og vestover, og det påvirker igjen vind- og nedbørsmønstre rundt Stillehavet. Siden dette fenomenet dekker en ganske stor del av jordoverflaten vil det også påvirke den globale temperaturen.

 

Tre varianter av El Niño-fenomenet

El- Niño –fenomenet opptrer grovt sett i tre faser. Overflatetemperaturene i det tropiske Stillehavet befinner seg stort sett i en normaltilstand, men med noen års mellomrom oppstår det varmere havtemperaturer enn normalt i havområdene fra Perukysten og vestover. Da har vi en El-Niño fase. Når den største oppvarmingen befinner seg nær kysten av Peru kaller vi det en East Pacific El-Niño. Dersom den største oppvarmingen befinner seg i de sentrale delene, kaller vi det en Central Pacific El-Niño.  Motsatt kan det med noen års mellomrom opptre kaldere overflatetemperaturer enn normalt. Da har vi el La-Niña fase.

Normalt følger luftstrømmene før et lavtrykk oppstår, en retning fra Stillehavet over Nord-Amerika langs grensen mellom USA  og Mexico, over i Mexicogulfen og deretter nordøstover langs den Nord-Amerikanske østkysten.
Luftstrømmen blir guidet av det meteorologene kaller et tråg.

I studien har forskerne undersøkt disse tre El Niño-situasjonene :

EP El Nino

1) Varme overflatetemperaturer i det østlige Stillehavet (EP El Niño)
Luftstrømmen følger en mer sørlig rute enn vanlig, men lavtrykkene i Golfstrømmen blir likevel til i de normale posisjonene. Det er denne varianten vi hadde i vintermånedene 2015/2016.

CP El Nino

2) Varme overflatetemperaturer i det sentrale Stillehavet (CP El Niño)
Luftstrømmen går nordøstover fra Stillehavet i le av Rocky Mountains, i stedet for østover mot Mexicogulfen. Lavtrykkene blir da til øst for Nova Scotia på østkysten av Canada. Dette er omtrent 2000 km nordøst for der lavtrykkene i Golfstrømmen vanligvis blir til. I dette værmønsteret dreier lavtrykkene inn i de Nordiske hav, mens lavtrykkene i de mer normale omstendighetene vil dreie mer i soner som berører Storbritannia og det sentrale Europa.

La Nina

3) Kalde overflatetemperaturer i det vestlige Stillehavet (La Niña)
Under La Niña-vintre følger luftstrømmen det vanlige mønsteret.

 

Et av hovedfunnene i studien viser at vi under en CP El Niño får et nordlig skifte i luftstrømmene før et lavtrykk oppstår. Dette skjer ikke i de to andre variantene, som er mer i tråd med det vanlige mønsteret. 

Disse resultatene indikerer dermed en mulig endring i hvordan varme og fuktighet transporteres mot høyere breddegrader, avhengig av El Niño-variasjoner.

– Studien viser til flere koblingspunkter mellom tropiske områder og livssyklusen til værsystemer i Nord-Atlanteren og til og med helt til klima i Arktis. Dette er spennende funn som må undersøkes nærmere, sier Sebastian Schemm.

 

Referanse: 

Sebastian Schemm, Laura M. Ciasto, Camille Li, and Nils Gunnar Kvamstø, 2016: Influence of tropical Pacific sea surface temperature on the genesis of Gulf Stream cyclones. Journal of Atmospheric Science, doi: 10.1175/JAS-D-16-0072.1.