Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Karbon og annen forurensning fra luften legger seg på breene i Tibet. Illustrasjonsfoto: Andrew Smith (CC BY-SA 2.0)

Sjøis i Barentshavet kan påvirke Asias høyland

Det er langt fra Arktis til Tibet. En ny studie viser hvordan variasjoner i sjøisdekket kan påvirke transporten av forurensning innover Tibetplatået. 

Body

Forurensning fra India og nabolandene legger seg på breene i Tibet og gjør at snø og is smelter lettere. En ny studie avdekker en mulig mekanisme som gjør at variasjoner i sjøisdekket i Arktis om vinteren kan påvirke transporten av forurenset luft innover Tibet. 

Arbeidet ble nylig publisert i tidsskriftet Nature Climate Change.

Til nå er det blitt forsket lite på forurensningen som blåser innover Tibetplatået, delvis fordi det finnes lite data fra området. Den nye studien er utført av Fei Li ved Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen, i samarbeid med kolleger fra Tibet, Kina, Nansensenteret og NILU. 

Gjennom statistiske analyser har forskerne avdekket en kjedereaksjon fra vinterisen i den nordatlantiske delen av Arktis til vinden innover Tibet i april. Dette er den måneden da luften er mest forurenset.

I perioden 1979–2018 har år med lite sjøis i februar falt sammen med en svakere polar jetstrøm. Jetstrømmen er et bånd av sterk vind omtrent en mil over bakken. Den styrer også lavtrykkene, og når den er svakere, transporteres det ikke like mye mild og fuktig luft fra havet innover det eurasiske kontinentet. Mindre fuktighet gir mindre snø i Uralfjellene. Dette har forsterket høytrykksryggen som normalt ligger over Ural og et lavtrykk over Øst-Asia. 

Samtidig har jetstrømmen høyt oppe på sørsiden av Tibetplatået vært sterkere enn normalt. Det har bidratt til å forsterke vinden oppover fjellsidene mot den sørlige kanten av platået. Dermed har mer forurenset luft drevet innover platået i år med lite sjøis. 

Referanse

Li, F., Wan, X., Wang, H. et al. Arctic sea-ice loss intensifies aerosol transport to the Tibetan Plateau. Nat. Clim. Change (2020).