Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vanndamp i atmosfæren sees i hvitt, det samme er snødekke over land og sjøisen i Arktis og Antarktis. I rosa vises fordamping, mens nedbør vises i blått, i perioden fra september og ut november 2014. Data er hentet fra ECMWF. Animasjon: Mats Bentsen, klimaforsker ved Uni Research og Bjerknessenteret. 

Se været utfolde seg 

I en ny animasjon over vann transportert i atmosfæren kan du se nedbøren som falt i fjor. Du kan se nedbøren som førte til flommen i Odda og Flåm i fjor og snøen som legger seg i den begynnende vinteren.  

Body

Den nye animasjonen viser vanntransporten i atmosfæren fra 1. september til og med 30. november 2014. Her kan du se både nedbør, fordampning og vanninnhold i atmosfæren, og hvordan alt forflytter seg på kloden. I takt med dette kan du se sjøisen vokse i Arktis og den begynnende vinterens snødekke som legger seg over Nord-Amerika, Nord-Europa og Russland.

Følger du med i Nord-Atlanteren på datoene 26.-28. oktober ser du nedbørsmengdene som forflytter seg mot vestlandskysten og resulterte i flommen i Odda og Flåm i fjor. Rundt de samme datoene blir det hvitt i Alpene.

De hvite skyggene er det totale vanninnholdet i atmosfæren, mest vanndamp. I rosa sees fordamping og blå skygger er nedbør.

Det er Mats Bentsen, forsker ved Uni Research og Bjerknessenteret som har laget animasjonen, Han har fått hjelp av Øyvind Breivik ved Meteorolgisk institutt til å laste ned data fra ECMWF, European Centre for Medium Range Weather Forecast. Animasjonen er laget med en værvarslingsmodell, med lagrede observerte varslingsdata. Bakgrunnsbildet er et komposittbilde fra satellittdata laget av NASA, National Aeronautics and Space Administration.

 

Bentsen lister opp en rekke interessante værfenomen man kan se i animasjonen, i tillegg til den nevnte situasjonen på Vestlandet 26. - 28. oktober: 

Tropiske orkaner i Atlanterhavet (kategori 4 eller sterkere):

  •   Gonzalo, 12-20 oktober.

Tropiske orkaner i østlige Stillehav (kategori 4 eller sterkere):

  •   Odile, 10-18 september.
  •   Simon, 1-7 oktober.

Tropiske orkaner i vestlige Stillehav (kategori 4 eller sterkere):

  •   Kalmaegi, 11-18 september.
  •   Phanfone, 28 september - 6 oktober.
  •   Vongfong, 2-14 oktober.
  •   Nuri, 30 oktober - 14 november.

 

En rett, hvit strek over Finland

Animasjonene viser tydelig snøfall. Følger du med østover fra Midt-Norge og over Sverige og Finland den 5. november, ser du nedbør som tegner seg som en hvit pensel over landskapet.

– Det er nytt for meg at vi kan få så skarpe linjer. Man kan følge nedbøren som beveger seg hurtig vestover og som resulterer i dette spektakulære snømønsteret. Jeg har ingen grunn til å tro at det er noe galt med modellen, men dette bør man kanskje høre med en meteorolog eller hydrolog om?, sier Bentsen som selv jobber mest med å utvikle klimamodeller.

De rosa feltene som tidvis lyser opp, er fordamping. Fordampningen er tydeligst over havet, men over land er en kraftig døgnsyklus synlig på lavere breddegrader. Følg med på Middelhavet 22. oktober, som da lyser opp i rosa. 

– Fordamping er en funksjon av fuktighetskontrast mellom overflate og luften over, i tillegg til vind. I noen tilfeller blir den veldig kraftig. Det vi ser i MIddelhavet 22. Oktober er en situasjon med vind fra nord. Luftens evne til å holde på fuktighet øker med temperaturen. Middelhavet er generelt varmt og vinden er nok relativt kraftig, kjølig og tørr i dette tilfellet slik atvi en ekstrem fordampning. Vi ser dette også over steder der vi vet det er mye fordampling, som for eksempel i forlengelsen av Golfstrømmen innover mot våre havområder, og i Kuroshio-strømmen utenfor Japan. Dette er havstrømmer som bringer varmt vann mot nord, sier Mats Bentsen.

Vi ser også fordamping rundt vanlige lavtrykk, som du kan se like vest for California 30. november. Lavtrykket er synlig som en spiral med fuktighet og nedbør. Det kommer sannsynligvis kald og tørr vind inn fra nord, her ser du det rosa i fordamping rundt den blå, innerste spiralen med nedbør.

Du finner også animasjonen på Vimeo:

Water transport in the Atmosphere Sept-Nov 2014 from The Bjerknes Centre on Vimeo.