Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vestkysten av Grønland. Foto: Øyvind Paasche 

SDG konferansen 2019: Trumfer klimahensyn andre hensyn? 

Det er mange dilemma rundt en rask endring av samfunnet for å nå målene i Parisavtalen. På Dag 0 av årets Bærekraftskonferanse i Universitetsaulaen, vil et ekspertpanel diskutere store utfordringer og mulige konflikter mellom FNs bærekraftsmål. Velkommen!

Body

IDet er presserende med lavere globale CO2-utslipp for å redusere både global oppvarming og forsuring av havene. Og for å nå Paris-målene om å ikke overstige 1,5 eller 2 graders oppvarming, vil både omfattende og raske endringer i energiproduksjon og -forbruk være helt avgjørende for å redusere CO2 utslipp i et omfang som monner. Dette vil fordre en hurtig restrukturering av den globale energiproduksjonen, der en langt større andel må baseres på alternativer til fossilt brensel.

Innebærer dette at all produksjon av fornybar energi bør hilses velkommen? Kan fornybar energi noen ganger ha for høye kostnader med hensyn til biologisk mangfold, matforsyning og helse? Må vi akseptere at det er behov for kjernefysisk energi for å møte Paris-målene?

Kraftige omstillinger innen et område vil ofte kollidere med andre hensyn. I debattmøtet vil slike motstridende hensyn bli diskutert. Hvor langt kan vi gå for å nå målene for klimatilpasning, og hvordan kan vi balansere ulike hensyn når vi for eksempel arbeider med FNs bærekraftmål nr. 7 – Ren energi for alle, nr. 2 – Utrydde sult, nr. 3 - God helse og nr. 13 – Stoppe klimaendringene?

Bli med på dag 0 av årets SDG konferanse ved Universitetet i Bergen. 
Følg arrangementet via Facebook eller registrer deg direkte til møtet her
Møtet er gratis og åpent for alle. 

Balansen mellom klimatiltak og konsekvenser

Debattantene er ledende akademikere som arbeider med klimaendringer og -omstilling, og som har bred kompetanse på energisystemer, klimaendringer, biologisk mangfold og økosystemer, energitransformasjon, atomkraft, samt klimapolitikk i Europa, USA og Kina. De vil presentere vesentlige utfordringer og mulige konflikter mellom ulike bærekraftsmål, etterfulgt av en paneldebatt og spørsmål fra publikum.

Dette debattmøtet er bare ett av mange spennende møter som arrangeres 6. februar (Day Zero), dagen før den årlige bærekraftskonferansen (SDG Conference 2019) som holdes ved Universitetet i Bergen 7.-8. februar 2019: https://www.uib.no/en/sdgconference

 

Deltakere:

Professor Matthias Kaiser – UiB

Professor Jeroen van der Sluijs – UiB

Professor Vigdis Vanvik – UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning and the Bjerknes Centre for Climate Research

Professor Tore Furevik  – for Bjerknessenteret for klimaforskning 

Professor Miranda Schreurs - TU Munchen

Moderator: Hans-Kristian Ringkjøb, PhD student ved UiBs Energiprogram

 

Program: 

12:15-13:00 - Mingling og lett servering (krever registrering)

13.00-13:05 - Velkommen

13:05-14:50 - 20 min presentasjoner ved deltakerne

14:50-15:10 - Pause

15:10-16:10 - Paneldiskusjon 

16:10-17:00 - Dialog mellom panel og publikum