Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Bjerknessenterets nye styre består av Geir Huse, Carin Andersson Dahl, Arvid Hallén, Anne Lise Fimreite og Sebastian H. Mernild. Foto: Ellen Viste

Nytt styre og ny styreleder

Arvid Hallén trekker frem Bjerknessenterets internasjonale profil som viktig når han nå overtar rollen som styreleder.

Body

Hallén overtok 1. mars styrelederjobben etter Anton Eliassen, som har vært styrets leder siden 2010. Bjerknessenteret var et Senter for fremragende forskning fra 2003, i den første generasjonen som fikk en slik grunnbevilgning fra Forskningsrådet. 

Arvid Hallén er Bjerknessenterets nye styreleder. Foto: Ellen Viste

– Bjerknessenteret utmerket seg tidlig som akkurat det vi ønsket at disse sentrene skulle bli: ikke bare kraftsentre i det norske miljøet, men også internasjonalt synlige, sier Hallén.

I dag er mer enn 200 personer fra 38 land tilknyttet Bjerknessenteret.

– Derfor var det også helt rimelig at det var et av de få sentrene som ble sikret en lengre bevilgning, utover perioden som senter for fremragende forskning, fortsetter Hallén.

Klimaendringer setter agenda

Arvid Hallén sluttet som administrerende direktør for Forskningsrådet 1. mars, en stilling han har hatt siden 2004. I denne perioden har han sett at samfunnsutfordringene i større og større grad har vært med på å sette forskningens agenda. Dette gjelder ikke minst for klimaendringene, og dette har vært en tydelig prioritering.

– Vi ser også så å si fra år til år at vi merker endringene. Det blir dessverre mer og mer synlig at vi er inne i en endring som det er viktig å ha den beste kunnskap om.

Hallén trekker frem både kunnskap om klimasystemet og spørsmålet om hvordan samfunnet skal tilpasse seg et endret klima, som områder vi trenger mer kunnskap om.

– Bjerknessenteret er tyngst på det første, men har berøringspunkter med de fleste, sier Hallén.  

Fremtiden avhenger av kunnskap

Hallén fremhever at de siste årene har vært en veldig sterk vekstperiode for norsk forskning. Næringslivets investeringer i forskning har økt, men ikke minst har den offentlige finansieringen av forskning vokst. Han sier han er usikker på om den veksten vi har vært gjennom de siste årene vil kunne opprettholdes, men er ikke i tvil om at det fortsatt vil være en vekst og videre satsning på forskning.

– Ikke bare har vi store samfunnsutfordringer som krever et solid kunnskapsgrunnlag, men vi har også omstillingsutfordringer på alle plan i samfunnet, både i næringslivet og ellers, som gjør at samfunnet er mer kunnskapsavhengig. Forskning og høyere utdanning vil være del av å sikre det kunnskapsgrunnlaget.

Bjerknessenterets direktør, Tore Furevik, sier han er svært glad for at Arvid Hallén takket ja til å være styreleder. Han fremhever spesielt Halléns kompetanse i samspillet mellom politikk og forskning som viktig for Bjerknessenteret.

Arvid Hallén er også styreleder for den nye Høgskulen på Vestlandet.

Nytt styre

Sebastian H. Mernild er nytt styremedlem, som ny direktør og representant for Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling. Mernilds forskningsfelt er innen klima, glasiologi og hydrologi. Han kom til Bergen fra Århus og har tilbrakt det meste av sin forskerkarriere i København, Alaska, New Mexico og Chile. Han har også tjenestegjort for NATO i Kosovo og Afghanistan.

Bjerknessenterets nye styre består i tillegg til Arvid Hallén og Sebastian H. Mernild (Nansen Senter for Miljø og Fjernmåling) av Anne Lise Fimreite (Universitetet i Bergen), Geir Huse (Havforskningsinstituttet) og Carin Andersson Dahl (Uni Research).