Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Herculesflyet har landa på Grønland. Følg EastGRIPninja på feltarbeid her. 

Ninjalego har landa på Grønland

Kva gjer ein om ein skal på feltarbeid i fire veker og har to små barn heime? Tar med litt lego, sjølvsagt.

Body

I sumar vart ein legoninja overmanna av ein legoforskar. Ettersom legoforskaren var på veg til feltarbeid høgt oppe på Grønlandsisen, vart legoninjaen pent nøydd til å vere med.

Her kan du følge forskinga dei kommande vekene

Legofigur med kart over Grønland

 

Petra Langebroek er klimaforskar i Norce og Bjerknessenteret. I løpet av dei fire vekene oppe på isen, skal ho og kollegaene hennar smelte is som dei hentar opp får djupet. For å vise arbeidet og kvardagen sin til dei to sønene sine heime i Bergen, lagar ho legobildeserie frå livet på isen.

I smeltevatnet måler ho variasjonar av oksygenet i isen, oksygenisotopar. Dette er ein måte å finne ut kva temperaturen var då denne isen fall som snø på toppen mange tusen år tilbake i tid.

Arbeidet føregår i huler under isen, der temperaturen er som i ein fryseboks. Her oppbevarer dei iskjernene, og har laboratorium der dei kan jobbe uavhengig av temperaturen oppe på overflata.

I løpet av fire år har forskarane på forskningsstasjonen EastGrip bora seg 2000 meter ned i den tjukke iskappa, to meter om gongen, år etter år. Målet er å komme heilt til botn, 2550 meter ned.

 

Iskjerne med mørkt lag henta frå Instagram

Det mørke laget i iskjernen på bildet inneheld oske frå eit vulkanutbrot, truleg på Island under den siste istida. Isen er rekna til å vere 10400 år gamal. Foto frå @egripcamp

Det er mange forskarar frå mange land og institusjonar på isen gjennom heile sommaren. Nokre jobber oppe på topplaget, og undersøker dei øverste laga, som i prosjektet SNOWISO.

Her har forskarane dei siste dagane møtt motstand i form av uventa varme utandørs, temperaturen kraup opp til nullpunktet førre veke og skapte påskeføre.