Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lisa Lolk Hauge og Benoit S. Lecavalier øver på breredning under sikkerhetskurset ved Folgefonna. Foto: Ellen Viste

Med sikkerhet i høysetet

Når forskere fra Bjerknessenteret drar til Grønland i sommer, kan de møte bresprekker og dårlig vær. For å være forberedt dro de på sikkerhetskurs på Folgefonna. 

Body

Kerim Nisancioglu, professor ved Universietet i Bergen og Bjerknessenteret er opptatt av at alle som driver feltarbeid Grønlandsisen skal vite hva de går til. I fjor sommer deltok tre Bjerknesforskere i et boreprosjekt på Nordøst-Grønland, og denne og neste sommer skal flere reise. 

Tåke på vei opp til Fonnabu
På vei opp til Fonnabu den første dagen fikk kursdeltagerne oppleve hvordan snø på bakken gjør det enda vanskeligere å orientere seg i tett tåke. Foto: Ellen Viste

Ved Folgefonna 29–31. mars fikk de alt de trengte – tåke, vind, sludd og snø. Sammen med danske kolleger fra prosjektet ice2ice øvde Bjerknesforskerne på breredning bak hytten på Fonnabu, under kyndig instruksjon av guider fra Folgefonni breførarlag. 

Breredning ved Fonnabu
I dårlig vær kunne ingen gå langt fra hytten. Men man trenger ikke bresprekker for å øve på breredning – det holder med en bakke. Foto: Ellen Viste

Bjerknessenteret er en av partnerne i det internasjonale boreprosjektet EastGRIP, ledet av Center for Is og Klima ved Københavns Universitet. Målet er å ta ut en 2550 meter lang iskjerne fra en isstrøm på Nordøst-Grønland. Prosjektet startet med etablering av en basestasjon i 2016 og skal være ferdig i 2020. 

Isen under borestasjonen beveger seg 60 meter i året, og det er første gang det bores i is som er i så stor bevegelse på Grønland.

Isstrømmene frakter is fra iskappen på toppen av Grønland og ut mot havet. Data fra kjernen vil kunne fortelle forskerne mer om hvordan strømmen av is fra Grønlandsiskappen og ut mot havet vil kunne påvirkes av klimaendringer. 

Utsikt mot fjell og fjorder
Endelig utsikt! Fjordene på Vestlandet ble dannet av isstrømmer som ikke er ulike den de nå skal bore i på Grønland. Foto: Ellen Viste