Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Fra tokt i Antarktis, med isbryteren Ernest Shackleton i bakgrunnen. Foto: Elin Darelius. 

Matte og fysikkoppgaver live fra Antarktis

På nyttårsaften drar Elin Darelius på tokt til Antarktis, hjem sender hun oppgaver til elever i videregående. 

Body

 

Forsker Elin Darelius har vært i Antarktis flere ganger. På grunn av dårlig vær ble årets tur utsatt enuker, dermed kan hun feire jul hjemme før hun mønstrer på den koreanske isbryteren Araon i Christchurch, New Zealand på selveste nyttårsaften og setter kurs mot Amundsenhavet i Antarktis. 

Elin Darelius er oseanograf og forsker på havstrømmene som bringer varmt vann inn under isbremmene i Antarktis. I Amundsenhavet smelter isbremmene fortere enn noen annen plass rundt Antarktis fordi havet bringer mye varme inn til isen. Darelius og forskerkollegaer fra Korea, Sverige, USA, England og Frankrike skal sette ut rigger med instrumenter som skal måle hvordan vannet strømmer og hvor varmt og salt det er.

Elin Darelius in Antarctica
Elin Darelius på et tidligere tokt blant pingviner i Antarktis. 

– I tillegg skal vi fly inn med helikopter og sette ut instrumenter oppe på isbremmen for å måle hvor fort disse smelter. Det blir veldig spennende å få data både fra havet og isen samtidig, sier Elin.

 

Oppgaver og eksperiment

Sammen med Skolelaboratoriet på UiB har hun utviklet en blogg fra toktet, som knytter skoleverket inn i livet på tokt. I løpet av seks uker vil hun fortelle om livet om bord, om forskningen og data som blir samlet inn. Før hun dro av sted har hun forberedt en rekke matte- og fysikkopppgaver knyttet til forskningen og dataen som kommer samlas inn, for eksempel er havisen utgangspunkt for differensialligninger og Arkimedes prinsipp. Vannets saltinnhold, temperatur og tetthet gir oppgaver rundt lineær regresjon, med kurver og grafer med innsamlede data.  

Les om flere eksempler i bloggen

I tillegg til oppgavene får elevene også oppskrifter på enkle eksperiment som kan utføres hjemme eller i skolen.
 

Begynte i barnehagen

Samarbeidet med skolelaboratoriet begynte i en barnehage i Bergen. Siden Darelius og Olaug Vetti Kvam i Skolelaboratoriet hadde barn i samme avdeling, ble det ofte faglige diskusjoner i garderoben.

– Diskusjoner om realfagsundervisning og motivasjon for elever, ledet til ideen om en blogg fra Antarktis rettet mot elever i videregående i matte og fysikk. Skolelabben har et prosjekt som heter «ekte data» der forskere på UiB hjelper til med matteoppgaver basert på ekte forskningsdata, og vår blogg er ett steg videre, sier Darelius.

Siden man i Antarktis ikke kan være online hele tiden, vil Elins kollega Marius Årthun være stand by for svare på spørsmål om havstrømmer, sjøis og andre ting elever og lærere måtte lure på.