Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Nele Meckler sier at forskningen hennes er motivert av at klimaforandringer skjer i dag. Foto: Eivind Senneset

Klimadetektiven som leter etter spor i sedimentene

Forsker Nele Meckler ønsker å forstå klimaforandringer ved å undersøke fossiler.​ I denne podcasten forteller Nele Meckler om sitt arbeid og sin bakgrunn. 

Body

Møt Nele Meckler i programmet «Fantastisk forskning» under «Forskning i Front»  i Universitetsaulaen i Bergen 18. oktober. I denne podcasten forteller hun om hvordan hun rekonstruerer fortidens klima og hvordan atomer klumper seg sammen under visse temperaturer, og hvordan fossile skjell i havet enkelt kan endres til CO2.

 

Tekst av Kim Andreassen, UiB. Først publisert på uib.no

Ved hjelp av et toppstipend fra EU (ERC Starting Grant) og støtte fra Bergens forskningsstiftelse (BFS), skal forsker Nele Mekler ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, videreutvikle en teknikk for å rekonstruere fortidens temperaturer, ved å bruke fossiler fra havet.

– Målet er å bruke metoden til å finne ut nøyaktig hvordan klimaet forandret seg for 35 millioner år siden, da det globale klimasystemet gikk gjennom enorme forandringer, sier Meckler.

– Vi er motivert av at klimaet forandrer seg i dag. Hvis vi forstår hvordan de ulike delene av fortidens klimasystem påvirket hverandre, er vi i bedre stand til å forutse fremtidens klimaendringer, sier hun.

Undersøker fortidens klima

Klimaforskere har ikke enda kunnskap som er detaljert nok til å si nøyaktig hvordan klimaet endret seg for millioner av år siden. Det kan ha blitt påvirket av havsirkulasjon, havtemperatur, isflak eller en kombinasjon av disse.

– Det er mange forskjellige komponenter i klimasystemet som kan forandres samtidig. Vi trenger derfor bedre verktøy for å skille fra hverandre de ulike delene i klimasystemet, påpeker Meckler.

For øyeblikket er Meckler i gang med å forbedre metoden, den såkalte clumped isotope thermometry. Med denne er hun i stand til å undersøke de små geometriske signalene i mikrofossilene fra sedimentkjerner fra havbunnen. Signalene fra fossilene forteller noe om temperaturen på havoverflaten eller havbunnen, da fossilene levde.

– Fremskrittet i forskningen består i å justere instrumentene så vi blir i stand til å analysere ørsmå prøver, som fossilskjellene i C4T-prosjektet jeg driver med, sier Meckler, som driver forskningsprosjektet med det fulle navnet Climate change across Cenozoic cooling steps reconstructed with Clumped Isotope Thermometry.

 

Nele Meckler with foraminifera. Photo: Eivind Senneset
Samples of fossil shells of tiny animals, called foraminifera   Photo: Eivind Senneset

Bergen dekker alle aspekter

Meckler begynte å jobbe med metoden for ti år siden, sammen med kolleger fraCalifornia Institute of Technology (Caltech), og fortsatte forskningen ved ETH Zürich før hun kom til Bergen tidlig i 2015.

Ifølge Meckler, flyttet hun prosjektet til Bergen på grunn av klimaforskningsmiljøet i byen.

– Ikke bare er Bjerknessenteret for klimaforskning internasjonalt anerkjent, men klimaforskningen ved Universitetet i Bergen dekker alle aspektene på området. Jeg har en kollega på hvert eneste fagfelt innen klimaforskning som nabo, og kan bare banke på døren og spørre om hva som helst innen klimaforskning, sier Nele Meckler.

 

Se også prosjekthjemmesidene C4T og CLIP