Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

A view of the Irminger Sea. Photo: Friederike Fröb 2015

Karbonovervåking med EU-status

Overvåkingssystemet ICOS har fått offisiell europeisk status. Det er en tydelig beskjed om at EU mener alvor med sine klimamål. 

Body

- Den europeiske ICOS forskningsinfrastrukturen vil gi uvurderlig kunnskap til europeiske og globale innsatser for å nå trygge klimatiltaksmål. Det er derfor gode nyheter at ICOS har fått tildelt status som ERIC. Tidspunktet for dette er perfekt, like før FNs COP21 i Paris, som er enda en klar melding fra EU om deres engasjement for klimamålene, sier Robert-Jan Smits, ekspedisjonssjef for forskning, vitenskap og innovasjon i Europakommisjonen i den offisielle pressemeldingen fra ICOS hovedkontoret i Finland.

EU-kommisjonen har offisielt signert ICOS (Integrated Carbon Observation System) som ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Denne nye europeiske infrastrukturen for miljøforskning har som mål å gi langsiktig karbon og klimagassobservasjoner over hele Europa.

- Mer spesifikt er formålet med ICOS å produsere høykvalitets data av drivhusgasser i luft, i hav og på land og samspillet mellom disse, og å holde øye med klimagassutslippene på en nasjonal, europeisk og global skala. Vi skal observere i hvilken grad tiltak til reduksjon av drivhusgassutslipp virker, gi råd til politikere og samfunn i klimagasspolitikken, og ikke minst bidra til sterkere vitenskapelig forståelse av de prosesser som styrer de pågående klimaendringene verden i dag opplever.  Som en begynnelse bidrar Norge med et nasjonalt målenettverk som består av to atmosfærestasjoner ved hjelp av NILU, fem havhavstasjoner ved hjelp av Uni Research, UiB, HI og PI og en landstasjon ved hjelp av NIBIO. Norske forskere vil også ha en viktig rolle i å lede det havtematiske senteret som er en av de sentrale enhetene i ICOS' europeiske målenettverk med ansvar for kvalitetskontroll og optimalisering av det europeiske havnettverket, sier Truls Johannessen professor ved UiB og forskar ved Uni Research og Bjerknessenteret.

Det er Uni Research som er vertsinstitusjon for ICOS Norge.


Se også: 90 millioner kroner til karbonovervåking


Forskningsnettverk og overvåkingssystem

ICOS er et europeisk forskningsnettverk som etablerer et overvåkningssystem for å kunne spesifisere hvor mye drivhusgasser hver nasjon slipper ut. Systemet omfatter målinger på karbonkretsløpet, klimagassutslipp og atmosfæriske konsentrasjoner av klimagasser. ICOS RI integrerer overvåkningsnettverk for målinger i atmosfære, på land og til havs.

Standardiserte målinger utføres i hele Europa - på høye atmosfæriske tårn og økosystem nettsteder fra Artic til Middelhavet, samt på havet plattformer og fartøyer som dekker Nord-Atlanteren, Middelhavet og Østersjøen.

Norge er en av åtte grunnleggere av etableringen av ICOS ERIC. De øvrige medlemmene er Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Sverige og Finland, som er vertslandet til ICOS ERIC, samt Sveits som i dag har observatørstatus.


Trår i kraft i dag

EU-kommisjonens beslutningen om å etablere ICOS ERIC trår i kraft i dag 20. November.

ICOS ERIC er den 12. European Research Infrastructure Consortium som har blitt etablert siden august 2009 da det juridiske rammeverket for ERIC ble gitt.


Det vil bli avholdt en offisiell åpning av ICOS ERIC i Brussel tirsdag 24 november. Robert-Jan Smits vil dele ut den offisielle plaketten til den finske ministeren for utdanning og kultur Sanni Grahn-Laasonen og ICOS ERIC ekspedisjonssjef Werner Kutsch i nærvær av vertslandet delegasjon.