Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Vest-Afrika og Guinea-golfen. (Foto: Google Earth)

Hva styrer nedbør i Vest-Afrika?

Lander Crespo disputerer torsdag 27. juni 2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Ocean-atmosphere interactions in the tropical Atlantic seasonal cycle and multidecadal variability of ENSO”.

Body

Nedbør er livsblodet for de fleste vestafrikanske land der landbruket er det viktigste livsgrunnlaget. Monsunregnet forekommer i løpet av juni til september som en følge av en reversering i retning av overflatevindene: vindene blåser fra land mot havet om vinteren og fra havet til land om sommeren, noe som gir fuktighet til kontinentet og i stor grad økt nedbør.

Lander undersøker mekanismene i den årlige syklusen som styrer timingen og mengden nedbør i det tropiske Atlanterhavet med særlig fokus i Guinea-golfen og Vestafrikanske regioner. Det er to hovedspillere til sommernedbør over Vest-Afrika: endringene i temperatur over land og over havet.

Ved hjelp av klimamodeller finner han at endringer i temperaturen over land hovedsakelig styrer nedbørsmønstrene på det vestafrikanske kontinentet. Havets overflatetemperatur styrer nedbør over havet i Guinea-golfen, og bidrar også til å øke nedbør over kontinentet.

En oppsummerende konklusjon av hans studie av årlig syklus i det tropiske Atlanterhavet er at selv om sommermonsunen er hoveddriver for nedbør over land i Vest-Afrika, er havtemperaturinteraksjonen med atmosfæren også en viktig bidragsyter.

Han har også undersøkt med en enkel konseptmodell hvordan Stillehavets El Niño-fenomen har endret seg i løpet av det 20. århundre. Hovedkonklusjonen av hans arbeid er at El Niño har opplevd store tiårsvariasjoner i den perioden, og at det har blitt hyppigere og sterkere.

I en global oppvarmingskontekst vil El Niño sannsynligvis bli sterkere og hyppigere.