Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

På varme sommerdager passer det fint å studere is. Hva skjer med havnivået i skålene når breis (venstre skål) og sjøis (høyre skål) tiner? Foto: Ellen Viste

Havnivå i et vannglass

Når iskappen i Antarktis smelter, stiger havet, men ikke når sjøis smelter i Arktis. Var det slik det var, eller var det omvendt? Test selv! 

Body
Is
Isfjell flyter fordi de har lavere tetthet enn vann. Vannet utvider seg når det fryser. Foto: Ellen Viste

Isbitene som flyter i glasset ditt er sjøisen i Barentshavet. Til Antarktis må du i tillegg ha en stein eller noe annet som stikker opp av vannet. Legg en isbit på steinen, og se hva som skjer når den smelter. 
Stiger vannet i glassene?

At havet stiger når det får tilført vann fra bresmelting på land, er opplagt. Is som flyter fritt er ikke like lett å holde styr på.

Var det ikke noe med Arkimedes og badekaret? Jo. Isbitenes oppdrift er lik vekten av den fortrengte væskemengde. I denne sammenhengen betyr det at den delen av en isbit som ligger under vann, har samme volum som vannet hele isbiten ble laget av. 

Når isbiten smelter, får havet altså tilført et volum vann som tilsvarer den isen som før lå under vann. Derfor er det ingen fare for at havet i glasset ditt skal stige over kanten. Vann fra smeltende sjøis påvirker ikke havnivået direkte.  

I glasset ditt vil vannet spre seg jevnt utover, enten det kom fra den flytende isbiten eller fra den som lå på land. Slik er det ikke i virkeligheten.

Vannet i havet er ikke jevnt fordelt rundt kloden, og når havet stiger, stiger det heller ikke like mye over alt. Det kan du lese mer om her. Hvordan dette vil slå ut ved norskekysten, finner du flere detaljer om her