Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Lavtrykk i vår del av verden påvirkes av varme og fuktighet fra havet. Figuren viser en storm som utvikles over Nord-Atlanteren. Blå og rød skygge (linjer) representerer henholdsvis stormens kalde og varme sektor (front). Røde bølgete piler representerer overføring av varme og fuktighet fra havet. Denne overføringen er som regel sterkest i den kalde sektoren av stormen. Illustrasjon: Kristine Flacké Haualand (CC BY-SA 3.0).

Havet påvirker uværets oppvekstvilkår

Når havet sitter barnevakt, kan mye skje. Om en storm får leve og vokse opp, avhenger av temperaturen under den. Kristine Flacké Haualand tar oss med til lavtrykkenes fødestue. 

Body

Av Kristine Flacké Haualand, doktorgradsstipendiat ved Bjerknessenteret og Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Artikkelen ble først publisert på engelsk på Scisnack.  

Mellom varme tropiske områder og kalde polare områder ligger et bredt belte med sterke temperaturkontraster som kalles midlere breddegrader. Været her domineres av lavtrykk, assosiert med regn og vind, og høytrykk, assosiert med sol og rolig vær. Før disse værsystemene treffer land og påvirker vår hverdag og utfluktsplaner har de ofte oppstått og utviklet seg over åpent hav, hvorfra de plukker opp varme og fuktighet.

La oss starte ved fødestua til lavtrykk ved midlere breddegrader og se hvordan havet påvirker deres intensitet før de potensielt vokser til sterke stormer og treffer land. 

Mange babystormer blir født langs Golfstrømmen, hvor varmt, tropisk vann strømmer nordover. Med det varme vannet nedenunder, blir den kalde sektoren av stormen varmet opp av havet slik at de horisontale temperaturkontrastene på tvers av stormens kjerne svekkes. Dette er triste nyheter for babystormen fordi slike temperaturkontraster er en viktig energikilde for hennes oppvekst. Men noen er fornøyde! Lengre fremme langs stormens bane sitter mennesker som oss og nyter fordelene med roligere vær. 

Mens havet overfører varme som temmer været, overfører havet også fuktighet til stormene. Med mer fuktighet kommer flere skyer, noe som intensiverer stormene. Havets rolle er derfor tosidig, der varmen fra havet svekker stormens utvikling, og fuktigheten fra havet intensiverer den.

For typiske værforhold, og særlig i et varmere klima, dominerer effekten av fuktighet, slik at havets netto effekt er å intensivere stormene. Kanskje akkurat nok til at du velger å utsette utfluktsplanene dine?

I denne Scisnack-artikkelen skriver Kristine Flacké Haualand om hvordan skyer og regn påvirker lavtrykk.

Referanse

Haualand, K. F., and T. Spengler, 2020: Direct and Indirect Effects of Surface Fluxes on Moist Baroclinic Development in an Idealized Framework. J. Atmos. Sci., 77, 3211–3225, https://doi.org/10.1175/JAS-D-19-0328.1.