Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sirkulasjonen i Atlanterhavet. I Atlanterhavet strømmer vannet nordover i overflaten (rød pil), blir avkjølt og synker i De nordiske hav og strømmer sørover igjen i dypet (fiolett, stiplet pil). Overflatestrømmen nordover er Golfstrømmen og forlengelsen av den nordover i Norskehavet. Se flere og les hele historien her. Illustrasjon: Ellen Viste

Golfstrømmen kan forsterkes av mer nedbør i nord

Med en ny teori viser Erwin Lambert at mer ferskvann i Arktis kan forsterke Golfstrømmens forlengelse inn i polområdene – det motsatte av det en lenge har fryktet. 

Body

screenshot of Erwins portrait article

En ny studie av forskere på Bjerknessenteret gir mindre grunn til å frykte at Golfstrømmen skal svekkes på grunn av klimaendringer. At Golfstrømmen skal svekkes eller til og med kollapse har lenge vært en fryktet konsekvens av global oppvarming, og da spesielt på grunn av økt ferskvannstilførsel i de nordlige havområder. I et varmere klima forsterkes vannets kretsløp med nedbør og fordampning, inkludert mer nedbør, elveavrenning og is-smelting i nord. Dette kan har en sett for seg at bokstavelig talt kan legge lokk på den storstilte havsirkulasjonen mellom Arktis og lavere breddegrader.

I artikkelen ”How northern freshwater input can stabilise thermohaline circulation”, undersøker Erwin Lambert, stipendiat ved UiB og Bjerknessenteret hvordan sirkulasjonen blir påvirket av økt ferskvannstilførsel. Lambert og kolleger viser hvordan økt tilførsel av ferskvanns i nord under gitte forhold til og med kan forsterke Golfstrømmen inn mot Arktis – slik en elv innerst i en typisk norsk fjord er en pådriver for fjordens utveksling med havet utenfor.

Referanse:
Lambert, E., T. Eldevik, and P.M. Haugan, 2016: How northern freshwater input can stabilize thermohaline circulation. Tellus A, 68, 31051, DOI 10.3402/tellusa.v68.31051

Eksperimentet er en del av forskningsprosjektet North, les mer om arbeidet her:

Hele havet i tre bokser