Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Universitetet i Bergen har blitt med i internasjonal klimaallianse. (Foto/ill.: Simon Brandseth, UiB)

Går inn i internasjonal klimaallianse

Universitetet i Bergen ble denne uken en del av en gruppe bestående av verdens fremste institusjoner på klimaforskning.

Body

Pressemelding fra UiB, skrevet av Odd Kandal-Wright

International Universities Climate Alliance består av over 40 universiteter over hele verden, og skal være en global kilde til forskningsbasert kunnskap og pålitelig kommunikasjon om klimaendringer, -påvirkninger og -tilpasning.

Universitetet i Bergen er nå en del av International Universities Climate Alliance. Foto/ill.: IUCA
Universitetet i Bergen er nå en del av International Universities Climate Alliance. Foto/ill.: IUCA

- Klimaalliansen er en betimelig innsats for å øke bevisstheten om klimaendringer - vår største utfordring. Globale kriser krever globale handlinger og løsninger, og Universitetet i Bergen er godt forberedt på å bidra innenfor sine satsingsområder klima- og energiomstilling, marin forskning og globale samfunnsutfordringer, sier direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning og professor ved UiB, Tore Furevik.

Bjerknessenteret for klimaforskning er et av de største forskningssentrene for klima i Europa, og er hovedårsaken til ønsket om å få Universitetet i Bergen med i alliansen. Det er University of New South Wales i Sydney som er initiativtaker for alliansen, og som har invitert med seg om lag 40 av de fremste universitetene i verden på klimaforskning, som King’s College i London, Sorbonne Université, University of Cape Town og California Institute of Technology.

- Globale utfordringer må møtes med globale løsninger. Vi er stolte over å få bli med i en verdensomspennende klimaallianse, og tror at alliansen vil være i forsetet i den internasjonale debatten om klimaendringer. Som en del av alliansen ønsker vi å dele vårt engasjement med beslutningstakere og næringslivsledere som ønsker å anvende den nyeste forskningen for å få fart på ulike klimatiltak, sier rektor ved Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen.