Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

- Det overordnede målet med årets klimatoppmøte er å få land til å forplikte seg til mer ambisiøse, detaljerte planer for å kutte sine klimagassutslipp og kollektivt bremse klimaendringene, ifølge direktør for Bjerknessenteret, Kikki Kleiven. Illustrasjonsfoto. Foto/ill.: Colourbox.com

Følg klimatoppmøtet i Glasgow

Det er knyttet store forventninger til årets klimatoppmøte i Glasgow. Forskere ved UiB og Bjerknessenteret deltar 4., 5. og 6. november, og du kan følge arrangementene via stream her.

Body

Skrevet av Ole Marius Kvamme, UiB

- Hele verden stoppet opp under pandemien. Dessverre var det eneste som ikke stoppet klimaendringene. Det overordnede målet med årets klimatoppmøte er å få land til å forplikte seg til mer ambisiøse, detaljerte planer for å kutte sine klimagassutslipp og kollektivt bremse klimaendringene, sier direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, Kikki Kleiven

Kikki Kleiven, direktør for Bjerknessenteret. (Foto: Ellen Viste)
v

Hun skal delta på klimatoppmøtet i Glasgow (COP26), og har store forventninger. Også professor Lise Øvreås, direktør for Senter for bærekraftig hav ved UiB skal delta i Glasgow.

- Jeg er optimistisk og forventer at klimatoppmøtet skal føre til konkrete avtaler og planer for å redusere utslipp av klimagasser. Videre forventer jeg at det settes et større fokus på havets viktighet i klimadebatten og den internasjonale politikkutformingen. Jeg håper også koblingen mellom klimaproblemene og tap av biologisk mangfold blir løftet og diskutert, sier Øvreås, og legger til:

- Jeg ønsker mer opplyste politikere som hører på fagmiljøene, ser konsekvensene av ødeleggende politikk og som tenker langsiktig.

Alvorlig bakteppe

FNs klimatoppmøte i Glasgow går av stabelen fra 31. oktober til 12. november. Det er knyttet stor spenning til resultatet av toppmøtet - det 26. i rekken - spesielt i etterkant av de alvorlige funnene i den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel som ble offentliggjort i august.

Kleiven deltar på et arrangement 4. november, der Bjerknessenteret og gode samarbeidspartnere setter fokus på å bygge partnerskap for integrerte naturbaserte løsninger på klimaendringer.

- Dette innebærer restaurering, bevaring og dyrking av for eksempel tareskog som kan bidra til karbonfangst og lagring, sier Kleiven.

Kunnskap om havet

Øvreås deltar 6. november på side eventet "Carbon conservation and sequestration in ocean: nature based and technology solutions". 

Her skal hun snakke om koblingen mellom høyere utdanning og integrering av forskning på havet for å komme videre mot innovative og bærekraftige løsninger på klimaproblemene vi står overfor.

- Havet er fremdeles understudert. Vi må øke vår vitenskapelige kunnskap og forskning om havet, sier Øvreås, og viser til at vi nå er inne i FNs havforskningstiår (2021-2030), som nettopp skal gi et globalt løft for å heve kunnskapen om havet.

- Havforskningstiåret skal også sørge for at samfunnet kan ta kunnskapen i bruk, slik at vi når FNs bærekraftsmål, sier Øvreås.

Program

Følg UiB og Bjerknessenteret sine forskere på klimatoppmøtet: 

4. november:

Glasgow Oceans day at the Nordic Pavillion

Strømmes via: https://www.wedonthavetime.org/event/cop26

Denne dagen vil også det årlige karbonbudsjettet for havet bli sluppet, og forskere ved Bjerknessenteret, UiB og NORCE har vært sentrale i arbeidet. Forskerene som har deltatt i år er: Meike BeckerSiv Kari LauvsetSteve Jones og Jörg Schwinger

5. november

6. november: 

Offisielle side-events på klimatoppmøtet kan følges på nettsiden: Side events webcast page | UNFCCC