Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

STEMM-CCS kontrollert utslippsforsøk av CO2 i Nordsjøen inkludert noe av måleteknologien og plattformene som ble brukt. Illustrasjon_ C, Pearce, NOC

Finner CO2-lekkasjer fra havbunnen med ny metode

Regjeringens Langskip-prosjekt og arbeidet med å lagre CO2 under havbunnen i Nordsjøen er avhengig av at vi har metoder for å avdekke lekkasjer og sikre lagrene. Nå er vi ennå ett skritt nærmere målet.

Body

Av Gunn Janne Myrseth, NORCE

- Vi har utviklet en ny metode for å oppdage og kvantifisere CO2 utslipp fra undersjøiske lagre som løses opp i sjøvannet. I mai 2019 fikk vi muligheten til å teste metoden i verdens første virkelige simulering av utslipp fra ett undervanns karbonlagerreservoar på dypt vann.

NORCE- og Bjerknessenterforsker Abdirahman Omar er begeistra. De har oppnådd det han søkte. Skape nye metode og få testet den ut. Artikkelen med resultatene er nå publisert.

Eksperimentet fant sted i Nordsjøen. Kontrollert miks av CO2 og sporgasser ble sluppet ut kontinuerlig over 11 dager inn i de grunne sedimentene 3 m under havbunnen med en trinnvis økende strømningsrate fra 6 til litt over 140 kg CO2 per dag.

Ekperimentet ble vellykket og funnene er viktige i to henseender:

 

  • For det første viser det at selv små lekkasjer kan oppdages med denne metoden ved hjelp av eksisterende målingsteknologi, til tross for at sjøvann naturlig inneholder en svært variabel mengde uorganisk karbon som det er vanskelig å skille fra sivende CO2.
  • For det andre involverer bruken av metoden flere av kravene i eksisterende CCS-overvåkingsprotokoll: baseline-karakterisering, avviksdeteksjon og tilskrivning og kvantifisering av eventuell oppløst CO2 i sjøvannet.

Den høye følsomheten ved målingene og innretting med CCS overvåkningsprotokollen, sammen med dens egnethet for automatisering, gjør metoden en potensiell fremtidig overvåkingsverktøy både for store og trange marine områder, forteller Omar.

 

Les også profilintervju med Abdirahman Omar i BT/ E24 her