Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Fra kurs på Folgefonna i 2017. (Foto: Ellen Viste)

En fremtid uten isbreer og med flere ekstreme flommer

Fanny Ekblom Johansson disputerer 24.03.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Glacial and Extreme Flood variability during late Holocene and into the Future – Studies from Folgefonna in south-west Norway and Ata Sund in west Greenland"

Body

Både aktive og gamle glasiale landskap finnes rundt oss og har formet våre bosettingsmønstre og levemåter. I dag smelter en stor del av breene på jorden, noe som gjør at de glasiale landskapene som i dag er dekket av is, vil endres. Dette vil kanskje skje allerede i vår levetid, men i alle fall i våre barnebarns.

I sin avhandling presenterer Ekblom Johansson den første kartleggingen av Sørfonnas (Folgefonna) underliggende topografi sammen med framtidens avrenningsområder. Topografien viser seg å være mer variabel og breen tykkere enn tidligere observert. Fremtidsmodellering av Sørfonna viser at den nordlige delen forsvinner om ca. 50 år, mens den sørlige delen er mer motstandsdyktig og eksisterer fremdeles om 100 år i et optimistisk klimascenario med 1,5 graders temperaturøkning. Også i fremtiden vil landskapet inneholde mye vann, men i form av innsjøer i stedet for breis. Dette lover godt for vannkraftverkene i området selv om kraftselskapene kommer til å måtte tilpasse vannkraftverkene sine til det nye landskapet, i likhet med turistnæringen.

Avhandlingen presenterer også det første frekvens-diagrammet for ekstremflommer på Vestlandet, 6500 år bakover i tid. Dette viser stor variabilitet. Noen perioder har mange ekstremflommer, mens i andre perioder er de totalt fraværende. Når flomfrekvensen settes i sammenheng med kunnskap om klimaet de siste 6500 år, finner Ekblom Johansson ingen analog til fremtiden. Antallet ekstreme flomhendelser er forventet å øke fordi de forventede klimaendringene innebærer både økt nedbør og høyere temperaturer.

I avhandlingen inngår også en studie fra fjorden Ata Sund på Vest-Grønland som viser seg å ha tre perioder av hav- og brevariabilitet under de siste 600 år. Datasettet speiler tydelig de siste tiårenes issmelting på Grønland.

Personalia

Fanny Ekblom Johansson (født 1988) er oppvokst i Bålsta, i nærheten av Uppsala og Stockholm i Sverige. Hun tok sin mastergrad i naturgeografi ved Universitetet i Uppsala. Masteroppgaven hennes handlet om isbreen Storglaciären i Nord-Sverige og dennes subglaciala hydrologi.