Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Elever får analysert sedimenter ved EARTHLAB ved UiB. Produsent: UiB

Elever analyserer egne prøver på EARTHLAB

Lærer mye om klimaendringer ved å analysere bunnavsetninger fra et fjellvann.

Body

I videovinduet over kan du se hva som skjer når en klasse ved Amalie Skram videregående skole åpner beholderne med sedimenter de har kjerneborret ved Upsete - 850 meter over havet.

Ikke langt fra Bergensbanen ligger Trettevatn, som går for å være en unik, naturlig databank. Bunnavsetninger gir et fantastisk datamateriale. Forskere kan reise 11 000 år tilbake i tid.

I september var elevene til fjells sammen med forskere fra UiB. Nå skal de få resultatene. I den videregående skole er både "den geofaglige verktøykasse", kvartærgeologien og klima viktige tema.

Skoleklasser og andre interesserte kan ha stor nytte av å følge tursporløypen på Upsete. Les mer på skolelaboratoriets blogg.

EARTHLAB åpnet i mai 2016, og tilbyr fasiliteter for utarbeidelse og undersøkelse av sedimentprøver. Forskningsrådet har gitt 16 millioner kroner til infrastrukturprosjektet.