Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide Foto/ill.: Cecilie Stuedal

Dialogmøte om hav og klima mellom KLD og aktører i Bergen

Bjerknessenteret inviterer til dialogmøte den 23. august fra kl. 15:30 - 17:30 i universitetsaulaen. Programmet inkluderer innlegg fra Bergen rederiforening, Bergen Offshore Wind, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet og avsluttes med en panelsamtale mellom aktørene og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Body

Dialogmøte om hav og klima mellom KLD og aktører i Bergen onsdag 23.august kl 1530-1730 i Aulaen

Meld deg på her    

Fra kl. 14:45 Kaffe med tilbehør i peisestuen i Café Christie
15:30 - 15:40 Velkommen til dialogmøte ved Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret
15:40 - 15:45 Hvilke forventninger har Klima og miljødepartementet til møtet, ved klima- og miljøminister Espen Barth-Eide
15:45 - 15:55  Havets betydning for klima ved direktør ved Bjerknessenteret, Kikki Kleiven
15:55 - 16:05 Maritim nærings forventninger til regjeringens nye havmelding ved leder Trygve Nøkleby, Bergen Rederiforening
16:05 - 16:15 Hva skal til for at Regjeringens ambisjoner om havvind skal kunne realiseres? Ved Dr. Ignacio Herrera Anchustegui, Bergen Offshore Wind 
16:15 - 16:25 Bærekraftig mineralutvinning på havbunnen, er det mulig? Ved CEO Dr. Anette Borch Mathisen Tvedt, ADEPTH Minerals 
16:25 - 16:35  Klima i endring og marine økosystemer, ved forskningssjef Frode Vikebø, Havforskningsinstituttet
16:35 - 16:45  Helhetlig fiskeriforvaltning i opprørt hav ved fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen
16:45 - 17:15 Panelsamtale mellom aktørene og Espen Barth-Eide ledet av preses i Det norske Videnskaps-Akademi professor Lise Øvreås, UiB