Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Richard Telford

Førsteamanuensis / Associate Professor

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlensgt. 53 A/B
5020 Bergen

Profile picture for user Richard Telford

E-mail: richard.telford@uib.no

Phone: 55583422