Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Erica Madonna

Postdoktor

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Jahnebakken 5, BERGEN

Profile picture for user Erica Madonna

E-mail: erica.madonna@uib.no

Phone: 55582595