Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Eivind Støren

Main method: Lake sediments

Area/ Region: Norway, Southern Ocean

Other: Laboratory manager EARTHLAB

Senioringeniør/Senior engineer

Institutt for geovitenskap, UiB/Department of Earth Science, University of Bergen

Realfagbygget, Allègaten 41
5007 Bergen

Profile picture for user Eivind Støren

E-mail: eivind.storen@uib.no

Phone: 55583064