Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Eivind Støren

Main method: Lake sediments

Area/ Region: Norway, Southern Ocean

Other: Laboratory manager EARTHLAB

Senioringeniør/Senior engineer

Institutt for geovitenskap, UiB/Department of Earth Science, University of Bergen

Realfagbygget, Allègaten 41
5007 Bergen

Profile picture for user eivind.storen@uib.no

Phone: 55583064