Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Gudrun Sylte

Kommunikasjonsleder ved Bjerknessenteret med ansvar for eksternt kommunikasjonsarbeid, vår nettside, mediekontakt, møter og samarbeid med andre aktører. 

----

Head of Communications at the Bjerknes Centre for Climte Research. Managing the centre's external communications, our web site and media relations.  

Kommunikasjonsleder / Head of Communications

Bjerknessenteret

Jahnebakken 5
5020 Bergen

Profile picture for user gudrun.sylte@uib.no

E-mail: gudrun.sylte@uib.no

Phone: 55 58 32 97

Da forrige istid tok slutt, smeltet breen som dekket Hardangerfjorden i stor fart – opptil 10 meter om dagen. Slutten av istiden her i Norge, ligner Grønland i dag.  

Ved å ta opp CO2 gjør havet oss en tjeneste. Men denne servicen har en kostnad – havforsuring. I sommer har Are Olsen, Nadine Goris, Siv Kari Lauvset og Ingunn Skjelvan oppsummert problemet rundt havforsuring for FNs miljøprogram UNEP.

Hva betyr egentlig 1,5 eller to grader oppvarming for kloden vår? Nå settes klimamodellene i gang med utgangspunkt i temperaturmålet fra Parisavtalen.