Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Atle Nesje

Quaternary geology, palaeoclimate, glacier variations

Main method(s): Lake sediments, Quaternary mapping, dating

Area/region: Norway

Professor

Institutt for geovitenskap

Realfagbygget, Allègt. 41
5020 Bergen

Profile picture for user atle.nesje@uib.no

Phone: 55583602