Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Atle Nesje

Quaternary geology, palaeoclimate, glacier variations

Main method(s): Lake sediments, Quaternary mapping, dating

Area/region: Norway

Professor

Institutt for geovitenskap

Realfagbygget, Allégt. 41
5020 Bergen

Profile picture for user Atle Nesje

E-mail: atle.nesje@uib.no

Phone: 55 58 36 02 / 91 39 25 74