Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Camilla Landa

Senioringeniør / Senior engineer

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allégaten 70
5007 BERGEN

Profile picture for user camilla.landa@uib.no

Phone: 55584765