Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Camilla Landa

Senioringeniør / Senior engineer

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allégaten 70
5007 BERGEN

Profile picture for user Camilla Landa

E-mail: camilla.landa@uib.no

Phone: 55584765