Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Christiane Duscha

Stipendiat / PhD Student - Polar Climate

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allégaten 55, Bergen