Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Christiane Duscha

Stipendiat / PhD student

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allégaten 55, Bergen