Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Yiwen Mao

Postdoktor /postdoctor

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, 5007 Bergen