Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Sevasti Modestou

Postdoktor / postdoctor

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allegaten 41, Bergen