Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Sevasti Modestou

Postdoktor / postdoctor

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Allegaten 41, Bergen

Profile picture for user sevasti.modestou@uib.no