Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Karita Kajanto

Stipendiat / PhD student

Instotutt for geovitenskap / Department of Earth Sciences

Jahnebakken 5, Bergen