Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Anaïs Bretones

Stipendiat / PhD Student

Institutt for geovitenskap / Department of Earth Science

Jahnebakken 5, Bergen