Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Fabio Mangini

Stipendiat / PhD student

Nansensenteret

Thormøhlensgate 47, 5056 Bergen