Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Francesca Jaroszynska

Stipendiat / PhD Student

Institutt for biovitenskap / Dept. of Biological Sciences

Thormøhlensgate 53A

Profile picture for user Francesca.jaroszynska@uib.no

Phone: 48408781