Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Siew, Yu Feng

Stipendiat / PhD candidate

Geofysisk institutt, UiB / Geophyical institute, UiB

Jahnebakken 5, 5007 Bergen

Profile picture for user Yu Feng Siew

E-mail: yu.siew@uib.no

Phone: 92585828