Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Michele Petrini

Seniorforsker / Senior Researcher

NORCE

Jahnebakken 5, Bergen