Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Akhilesh Nair

Postdoktor / Postdoc

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical Institute, UiB

Allegaten 70, Bergen