Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Basile de Fleurian

Forsker / Researcher

Institutt for geovitenskap, UiB / Department of Earth Science, UiB

Realfagbygget, Allègt. 41

Profile picture for user Basile.DeFleurian@uib.no

Phone: 55 58 32 54