Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner

127 treff

Vinterværet kommer noen ganger ovenfra. Høyt ovenfra. Plutselige vindendringer i 30 000 meters høyde gir nemlig været langtidshukommelse. Slikt får vi bedre sesongvarsler av, skriver forskere fra Bjerknessenteret i tidsskriftet Climate Dynamics.

Menneskeskapte klimaendringer vil trolig redusere naturens evne til å ta opp karbondioksid, og dermed forsterke fremtidige klimaendringer.

Nye målinger viser oppsiktsvekkende sterk blanding og turbulens, og gir ny innsikt om det tunge bunnvannet på veien mot Nord-Atlanteren.

Etter hvert som relativt varmt atlantisk vann strømmer nord- og østover langs kysten av Svalbard, blir det gradvis avkjølt ved varmetap til atmosfæren og ved smelting av is. Direkte målinger viser at denne avkjølingen er kraftig nord for Svalbard. Det er kombinasjonen av sterkt tidevann og grunt vann gjør avkjølingen mer effektiv.

Ein ny versjon av Bergen klimamodell klarer å simulere viktige sider av det observerte klimaet over dei siste 150 åra.

De siste årene har mer varmt vann strømmet inn i Barentshavet, men havtemperaturen har bare i liten grad økt, viser ny studie. Årsaken er at varmetapet har økt, fordi større områder av Barentshavet er åpent om vinteren.

Mens isbre-dekket over Skandinavia under siste istid ofte nådde helt ut til ytterkanten av kontinental-sokkelen, viser nye dateringer at det også var milde perioder da Vestlandet var isfritt. Brefronten rykket fram og smeltet tilbake i takt med hurtig vekslende klima. Dette kommer fram i en ny artikkel i tidsskriftet Boreas.