Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner

131 treff

Innstrømningen av varmt vann og den lokale varmeutvekslingen mellom hav og atmosfære er av stor betydning for klimavariabilitet, biomasseproduksjon og fiskeutbredelse i Barentshavet.

En ny artikkel i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Geoscience viser at eksplosive vulkanutbrudd og variasjoner i solinnstrålingen virker som en metronom for temperatursvingninger i Atlanteren.

Vinterværet kommer noen ganger ovenfra. Høyt ovenfra. Plutselige vindendringer i 30 000 meters høyde gir nemlig været langtidshukommelse. Slikt får vi bedre sesongvarsler av, skriver forskere fra Bjerknessenteret i tidsskriftet Climate Dynamics.

Menneskeskapte klimaendringer vil trolig redusere naturens evne til å ta opp karbondioksid, og dermed forsterke fremtidige klimaendringer.

Nye målinger viser oppsiktsvekkende sterk blanding og turbulens, og gir ny innsikt om det tunge bunnvannet på veien mot Nord-Atlanteren.

Etter hvert som relativt varmt atlantisk vann strømmer nord- og østover langs kysten av Svalbard, blir det gradvis avkjølt ved varmetap til atmosfæren og ved smelting av is. Direkte målinger viser at denne avkjølingen er kraftig nord for Svalbard. Det er kombinasjonen av sterkt tidevann og grunt vann gjør avkjølingen mer effektiv.