Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner

133 treff

I en ny artikkel publisert i Climate of the Past forklarer Carin Andersson og medforfattere ved Bjerknessenteret hvorfor det er sprikende trender i rekonstruerte overflatetemperaturer i Nord-Atlanteren og Norskehavet i perioden etter sist istid.

Issørpe er ikke med i dagens klimamodeller, men vil spille en sentral rolle for hvor mye is det fryser i Arktis i framtida. En ny studie beskriver hvor tjukk sørpa kan bli basert på målinger fra Svalbard.

Innstrømningen av varmt vann og den lokale varmeutvekslingen mellom hav og atmosfære er av stor betydning for klimavariabilitet, biomasseproduksjon og fiskeutbredelse i Barentshavet.

En ny artikkel i det prestisjefylte tidsskriftet Nature Geoscience viser at eksplosive vulkanutbrudd og variasjoner i solinnstrålingen virker som en metronom for temperatursvingninger i Atlanteren.

Vinterværet kommer noen ganger ovenfra. Høyt ovenfra. Plutselige vindendringer i 30 000 meters høyde gir nemlig været langtidshukommelse. Slikt får vi bedre sesongvarsler av, skriver forskere fra Bjerknessenteret i tidsskriftet Climate Dynamics.

Menneskeskapte klimaendringer vil trolig redusere naturens evne til å ta opp karbondioksid, og dermed forsterke fremtidige klimaendringer.