Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Publikasjoner

146 treff

En ny studie av Bjerknesforskere demonstrerer en kobling mellom observerte variasjoner i atmosfæriske jetstrømmer og teoriene som beskriver hvorfor disse jetstrømmene eksisterer.

Er det slik at det høye CO2-nivået i dag har forhindret at vi ellers ville vært inne i en ny istid, spør Kikki Kleiven, som er en av forfatterne av en artikkel publisert i Nature Geoscience.

Den dominerende utvekslingen av karbon i de nordiske havområdene skjer via havstrømmer over Grønland-Skottlandsryggen. Den horisontale transporten av karbon dominerer totalt i forhold til opptaket fra atmosfæren i de nordiske havområdene.

I en ny studie publisert i tidsskriftet Ocean Science, presenterer en forskningsgruppe ledet av Bjerknesforsker Anders Sirevaag resultatene fra en studie gjennomført i sentrale deler av Polhavet i 2008. Sammenlignet med målinger fra samme område tidlig på nittitallet, viser resultatene at øvre del av havet er blitt betydelig ferskere om sommeren, men samtidig saltere om vinteren. Dette kan bety at sesongvariasjonen i det arktiske isdekket har blitt større, altså at større mengder is dannes om vinteren og smelter om sommeren.

En fersk studie fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret tyder på at en styrking av de kalde vindene fra nord kan øke transporten av varmt Atlantisk vann inn i våre havområder, noe som igjen bidrar til et redusert isdekke i Arktis.

En ny modellstudie viser at store og hyppige vulkanutbrudd i fremtiden vil bidra til å forsinke framtidige klimaendringer. Vulkanutbruddene vil kunne gi et klima som er gunstig for økt karbonopptak på land og i havet.

Sedimentkjerner fra havbunnen avdekker en unik oppvarming av havet de siste tiårene. Oppvarmingen gir nedsmelting av innlandsisen på Grønland.
 

Ekspansjon av arktisk sjøis gav hurtige endringer i monsunregnet over India og Kina under siste istid. Dette vises igjen i asiatiske dryppsteinshuler.