Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Publikasjoner

139 treff

Sedimentkjerner fra havbunnen avdekker en unik oppvarming av havet de siste tiårene. Oppvarmingen gir nedsmelting av innlandsisen på Grønland.
 

Ekspansjon av arktisk sjøis gav hurtige endringer i monsunregnet over India og Kina under siste istid. Dette vises igjen i asiatiske dryppsteinshuler.

Fortidens miljøforhold kan rekonstrueres ut fra funn av fossile pollen og andre mikrofossiler, men rekonstruksjonene er potensielt svake. I en ny studie utvikler Bjerknesforskere Richard Telford og John Birks en metode som kan løse dette problemet ved å teste den statistiske betydningen av rekonstruksjoner.

En vidtstrakt tørke med katastrofale dimensjoner tørket ut Afrika og sørlige Asia om lag 16.000 tilbake. Dette er en av de mest intense og vidtrekkende tørkeperioder i menneskenes historie.

I perioden mellom 1650 og 1760 var bønder i Nordfjord gjentatte ganger nødt til å søke om skattefritak etter skader på gård og grunn forårsaket av snøskred. Ny forskning fra Bjerknessenteret viser at denne perioden hadde den høyeste frekvensen av store snøskred gjennom de siste 7000 år.

I en ny artikkel publisert i Climate of the Past forklarer Carin Andersson og medforfattere ved Bjerknessenteret hvorfor det er sprikende trender i rekonstruerte overflatetemperaturer i Nord-Atlanteren og Norskehavet i perioden etter sist istid.

Issørpe er ikke med i dagens klimamodeller, men vil spille en sentral rolle for hvor mye is det fryser i Arktis i framtida. En ny studie beskriver hvor tjukk sørpa kan bli basert på målinger fra Svalbard.

Innstrømningen av varmt vann og den lokale varmeutvekslingen mellom hav og atmosfære er av stor betydning for klimavariabilitet, biomasseproduksjon og fiskeutbredelse i Barentshavet.