Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner

133 treff

I en ny studie publisert i tidsskriftet Ocean Science, presenterer en forskningsgruppe ledet av Bjerknesforsker Anders Sirevaag resultatene fra en studie gjennomført i sentrale deler av Polhavet i 2008. Sammenlignet med målinger fra samme område tidlig på nittitallet, viser resultatene at øvre del av havet er blitt betydelig ferskere om sommeren, men samtidig saltere om vinteren. Dette kan bety at sesongvariasjonen i det arktiske isdekket har blitt større, altså at større mengder is dannes om vinteren og smelter om sommeren.

En fersk studie fra Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret tyder på at en styrking av de kalde vindene fra nord kan øke transporten av varmt Atlantisk vann inn i våre havområder, noe som igjen bidrar til et redusert isdekke i Arktis.

En ny modellstudie viser at store og hyppige vulkanutbrudd i fremtiden vil bidra til å forsinke framtidige klimaendringer. Vulkanutbruddene vil kunne gi et klima som er gunstig for økt karbonopptak på land og i havet.

Sedimentkjerner fra havbunnen avdekker en unik oppvarming av havet de siste tiårene. Oppvarmingen gir nedsmelting av innlandsisen på Grønland.
 

Ekspansjon av arktisk sjøis gav hurtige endringer i monsunregnet over India og Kina under siste istid. Dette vises igjen i asiatiske dryppsteinshuler.

Fortidens miljøforhold kan rekonstrueres ut fra funn av fossile pollen og andre mikrofossiler, men rekonstruksjonene er potensielt svake. I en ny studie utvikler Bjerknesforskere Richard Telford og John Birks en metode som kan løse dette problemet ved å teste den statistiske betydningen av rekonstruksjoner.

En vidtstrakt tørke med katastrofale dimensjoner tørket ut Afrika og sørlige Asia om lag 16.000 tilbake. Dette er en av de mest intense og vidtrekkende tørkeperioder i menneskenes historie.

I perioden mellom 1650 og 1760 var bønder i Nordfjord gjentatte ganger nødt til å søke om skattefritak etter skader på gård og grunn forårsaket av snøskred. Ny forskning fra Bjerknessenteret viser at denne perioden hadde den høyeste frekvensen av store snøskred gjennom de siste 7000 år.