Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, NORCE, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner

133 treff

Global oppvarming kan være dårlig nytt for økosystemet i Østersjøen. Blir Østersjøen varmere, er det fare for mer oksygenmangel og oppblomstring av cyanobakterier ("blågrønnalger").  

For første gang er det tallfestet hvordan havets varmetransport reflekteres i utbredelsen av sjøis i Barentshavet, det området i Arktis hvor vinter-isdekket er mest redusert de siste tiårene.

En ny studie av Bjerknesforskere demonstrerer en kobling mellom observerte variasjoner i atmosfæriske jetstrømmer og teoriene som beskriver hvorfor disse jetstrømmene eksisterer.

Er det slik at det høye CO2-nivået i dag har forhindret at vi ellers ville vært inne i en ny istid, spør Kikki Kleiven, som er en av forfatterne av en artikkel publisert i Nature Geoscience.

Den dominerende utvekslingen av karbon i de nordiske havområdene skjer via havstrømmer over Grønland-Skottlandsryggen. Den horisontale transporten av karbon dominerer totalt i forhold til opptaket fra atmosfæren i de nordiske havområdene.