Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Publikasjoner

139 treff

Forsker Anne Bjune er blant dem som setter stor pris på pollen i lufta. Polleninnsamling gir en viktig forståelse av fortidens vegetasjon. 

De siste 30 årene har iskanten nord for Svalbard flyttet seg nordøstover som følge av varmere atlanterhavsvann. I motsetning til i de sentrale delene av Polhavet har det største tapet av havis nord for Svalbard skjedd om vinteren.

Global oppvarming kan være dårlig nytt for økosystemet i Østersjøen. Blir Østersjøen varmere, er det fare for mer oksygenmangel og oppblomstring av cyanobakterier ("blågrønnalger").