Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Publikasjoner

146 treff

Den berømmelige iskanten har i det siste beveget seg frem og tilbake mellom regjering og storting. Isen i det virkelige Barentshavet synes adskillig mer forutsigbar.

Samarbeid mellom økologer og klimaforskere i Norge har gitt helt ny innsikt i hvordan sjøfugler blir påvirket av klima.

Ny forskning viser en fremtidig oppvarming av Norge tilsvarende den fra siste istid og frem til i dag. Men der stopper også likheten.

Et nytt modellstudie viser at havets opptak av CO2 vil stabiliseres etter midten av dette årtusenet. Men studiet viser også at dagens målenettverk i havet må utvides.

Forsker Anne Bjune er blant dem som setter stor pris på pollen i lufta. Polleninnsamling gir en viktig forståelse av fortidens vegetasjon. 

De siste 30 årene har iskanten nord for Svalbard flyttet seg nordøstover som følge av varmere atlanterhavsvann. I motsetning til i de sentrale delene av Polhavet har det største tapet av havis nord for Svalbard skjedd om vinteren.