Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Publikasjoner

139 treff

Nedkjølingen av de nordiske hav mot dagens nivå, begynte lenge før temperaturen sank i verdenshavene. Det kommer fram i en studie av fossile planteplankton, publisert i Nature Communications i dag.

Den siste tiden har det vært en rekke påstander om at global temperaturøkning har stoppet opp. Lite hadde vært mer behagelig for menneskeheten, men dette er dessverre en illusjon.

Vinternedbør har vært viktigst for maritime breer, mens sommertemperatur er avgjørdene for vekst eller smelting for kontinentale isbreer. Se bildeserien for tilbaketrekkingen av Briksdalsbreen. 

Den berømmelige iskanten har i det siste beveget seg frem og tilbake mellom regjering og storting. Isen i det virkelige Barentshavet synes adskillig mer forutsigbar.

Samarbeid mellom økologer og klimaforskere i Norge har gitt helt ny innsikt i hvordan sjøfugler blir påvirket av klima.

Ny forskning viser en fremtidig oppvarming av Norge tilsvarende den fra siste istid og frem til i dag. Men der stopper også likheten.

Et nytt modellstudie viser at havets opptak av CO2 vil stabiliseres etter midten av dette årtusenet. Men studiet viser også at dagens målenettverk i havet må utvides.