Bjerknessenteret for klimaforskning er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Norce, Nansensenteret og Havforskningsinstituttet. 

Publikasjoner

127 treff

Vinternedbør har vært viktigst for maritime breer, mens sommertemperatur er avgjørdene for vekst eller smelting for kontinentale isbreer. Se bildeserien for tilbaketrekkingen av Briksdalsbreen. 

Den berømmelige iskanten har i det siste beveget seg frem og tilbake mellom regjering og storting. Isen i det virkelige Barentshavet synes adskillig mer forutsigbar.

Samarbeid mellom økologer og klimaforskere i Norge har gitt helt ny innsikt i hvordan sjøfugler blir påvirket av klima.

Ny forskning viser en fremtidig oppvarming av Norge tilsvarende den fra siste istid og frem til i dag. Men der stopper også likheten.

Et nytt modellstudie viser at havets opptak av CO2 vil stabiliseres etter midten av dette årtusenet. Men studiet viser også at dagens målenettverk i havet må utvides.

Forsker Anne Bjune er blant dem som setter stor pris på pollen i lufta. Polleninnsamling gir en viktig forståelse av fortidens vegetasjon. 

De siste 30 årene har iskanten nord for Svalbard flyttet seg nordøstover som følge av varmere atlanterhavsvann. I motsetning til i de sentrale delene av Polhavet har det største tapet av havis nord for Svalbard skjedd om vinteren.