Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Zoe Koenig

Postdoktor / Postdoctor

Geofysisk institutt, UiB / Geophysical institute, UiB

Allegaten 70, 5007 Bergen