Bjerknessenterets mål er å forstå klima
til nytte for samfunnet.

Violeth Swai

Stipendiat/PhD Student

Institutt for geovitenskap, UiB /Department of Earth Sciences, UiB

Realfagbygget, Allégt. 41, Bergen